مرکز تحقیق و توسعه دانشگاه فردوسی مشهد در محل مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی به عنوان مرکز ارائه خدمات در زمینه‌های علمی و پژوهشی به دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد، شرکت‌های مستقر در مراکز رشد دانشگاه و نیز مراکز تحقیقاتی، صنعتی کشور و سایر دانشگاه‌ها در زمینه‌های مختلف به ویژه فناوری نانو، متالورژی و سرامیک، الکترونیک و علوم زیستی تاسیس گردید. هدف این مرکز ارائه خدمات آزمایشگاهی در جهت تحقیق و توسعه و دستیابی به فناوری نوین می باشد.

با توجه به اهداف این مرکز، خدمات در سه بخش اساسی زیر ارائه می‌گردد:

 

  • در اختیار قرار دادن فضا و میز کار به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی
  • ارائه خدمات پژوهشی توسط کارشناسان مرکز تحقیق و توسعه
  • انجام خدمات پژوهشی توسط فرد متقاضی و استفاده مستقیم از تجهیزات مرکز

 

جامعه هدف این مرکز شرکت‌های مراکز رشد، کارخانجات صنعتی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران داخل و خارج از دانشگاه می‌باشند.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تجهیزات و نحوه ارائه خدمات، لیست تجهیزات و خدمات مرکز تحقیق، توسعه و نوآوری دانشگاه را از اینجا دانلود نمایید.